Presidente:         D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ GAMALLO

Vicepresidente:  D. CARLOS SOUTO ÁLVAREZ

Secretaria:          DÑA. SUSANA LORENZO LOUREIRO

Vicesecretario:   D. DAVID FIGUEIRAS GÁNDARA

Tesorero:             D. JOSÉ ANTONIO ABOY VÁZQUEZ

Contador:            D. JUAN CARLOS ORTIGUEIRA LEMOS

 

Vocales

Aldeiña:                D. JOSÉ ANTONIO FARIÑA CAMIÑA

Arretén:                D. JOSÉ ABOY SANTAYA

Calvelos:              DÑA. ISABEL ARAGUNDE PANADERO

Carballal:              D. JAVIER FREIRE ABAL

Cardín:                  D. GENARO COUÑAGO GÓMEZ

Casaldomato:      D. MANUEL LOUREIRO CALVEIRA

Gundiñáns:          D. JOSÉ CARLOS VÁZQUEZ LEMETRE

Igrexa:                   D. JOSÉ LUIS CAMIÑA GARCÍA

Gándara:              D.  JORGE GARCÍA GONZÁLEZ

Paraimas:

Pazo:                     D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PENA

Sequeiros:           D. JOSÉ CARBALLO PÉREZ

Soutelo de Abaixo: D. JOSÉ RODRÍGUEZ MELIO

Soutelo de Arriba:   D. JOSÉ LUIS OTERO PORTO